ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

КЗ "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради"

Мала академія наук України

Рекомендації для успішного виконання науково-дослідницької роботи необхідно

скласти програму наукового дослідження, яка є чітко спланованим процесом

вивчення актуальних тем і проблем дослідження, розгляду підходів до

дослідження, визначення шляхів їх розв’язання, виконання встановлених

завдань та їх апробування.

Основні етапи виконання наукової роботи:
І етап– підготовка до виконання науково-дослідницької роботи:

– підготовка до виконання науково-дослідницької роботи:

- вибір теми науково-дослідницької роботи;

- формулювання назви роботи;

- осмислення проблеми дослідження;

- визначення мети і завдання роботи;

- виділення об’єкта та предмета дослідження;

- вибір методів наукового дослідження;

- складання програми та плану роботи.

ІІ етап– виконання науково-дослідницької роботи:

а) теоретична частина:

- добір фактичного наукового матеріалу з теми дослідження;

- складання бібліографії;

- аналіз одержаного наукового матеріалу;

- прийняття рішення щодо теми дослідження;

б) практична частина:

- проведення досліду (експерименту), розробка конструкції;

- обробка та оцінка результатів роботи;

- прийняття рішення та надання рекомендацій за результатами роботи;

ІІІ етап– написання та оформлення рукопису роботи, тексту доповіді та тез;

- оформлення ілюстративного матеріалу;

- підготовка та налагодження макетів, моделей, приладів тощо до демонстрації.

ІV – захист науково-дослідницької роботи:

- заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

- оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни;

- захист науково-дослідницької роботи.

Науково-дослідницька робота учня-члена МАН повинна містити в собі такі елементи наукової роботи:

- тема дослідження відображає основний зміст наукової роботи і визначається її кінцевим результатом;

- мета дослідження вказує на кінцевий результат роботи, на об’єкт

- дослідження і шлях досягнення кінцевого результату;

- завдання дослідження випливають із аналізу міри вивченості об’єкта

- мінімуму питань, вирішення яких необхідно для її досягнення;

методика кожного дослідження показує, як слід вирішувати завдання дослідження згідно ункту його плану;

сутність дослідження– встановлення загальних та виявлення

індивідуальних характеристик досліджуваного об’єкта, систематизація і обробка даних на основі аналітичного і експериментального досліджень;

результати дослідження– узагальнення одержаних результатів

дослідження і основних закономірних явищ, що вивчаються, у тому числі і нових;

висновки і рекомендації; висновки включають основні результатипроведеного дослідження, а рекомендації показують шляхи, методи і форми їх практичного використання.

Підготовка до виконання наукової роботи

Підготовка до роботи здійснюється за безпосереднього контролю наукового керівника, яким може бути як вчитель-предметник, так і вчений-науковець.

Поради

Назву роботи не можна подавати у формі запитання.

Не виправдані надто громіздкі та надто короткі назви, тому що вони позбавлені чіткості формулювання проблеми.Оптимальна для сприйняття назва повинна знаходитись у межах 3 … 7 компонентів.Відхилення можливі, зважаючи на специфіку галузі наукового дослідження, але не бажані, бо вони ускладнюють діалог автора і адресата.

У назві роботи слід уникати образності, бо вона має зовсім інші функції в науковому стилі.

Не бажані назви робіт, побудовані з двох частин за принципом родововидових взаємин.

Не придатні і назви, які утворені як перелік якихось проблем.

Відсутність конкретики у назві роботи унеможливлює її написання.

Не доречні назви, що починаються словами: «До запитання…», «Деякі проблеми…», «Особливості…», «З історії…», «Про…», «Дослідження…»,«Питання…», «Вивчення…».

У назві не повинно бути алогізмів(нелогічність уміркуваннях, викликана порушенням законів логічного мислення)та мовних недоречностей («Контролюючі програми по темі: раціональні дроби і їх властивості.»).

Не треба перевантажувати назву іноземними словами, якщо без них можна обійтися.

Небажаними є назви, які позбавлені точних і умотивованих термінів

Кiлькiсть переглядiв: 209

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.